MiljöpolicyFjärrvärmeledning Varberg

Fjärrvärmeledning Varberg

Västsvenska Kulvertmontage AB är ett företag som arbetar inom fjärrvärmebranschen med skarvar som isoleras med polyuretanskum.

 

Vårt mål skall vara att hela tiden förbättra vårt miljöarbete, samt att följa de lagar och förordningar som finns.

Detta skall åstadkommas genom att:

  • Minska energiförbrukningen
  • Effektivisera transporterna
  • Öka medarbetarnas kunskap och engagemang i det dagliga miljöarbetet
  • Hålla hög kvalitet på arbetet
  • Upprätthålla dialog med kunder och myndigheter rörande företagets miljöfrågor
  • Använda miljövänliga produkter
  • Informera kunder om produkter som finns, för att få bästa resultat
  • Minska avfallsmängden och förbättra hanteringen

Extrudersvetsning, repmuff.

Extrudersvetsning, repmuff.

Vi har 2 st. skumbussar för polyuretanskumning.

Vi har 2 st. skumbussar för polyuretanskumning.

Skumbuss

Skumbuss